جستجوی رویداد
رویدادهای اخیــر
می توانید آخرین رویدادهای اضافه شده را از این بخش مشاهده کنید
عنوان رویداد : فیلمیاد یکم | پیچ صبحانه‌ی ساب‌وی
250
در نشست فیلمیاد یکم "پیچ صبحانه‌ی ساب‌وی" ما با 12 تن همنشین خواهیم شد و اپیزود یکم از سریال ریالیتی شوی The Pitch را کنار هم تماشا خواهیم کرد.
عنوان رویداد : فیلمیاد یکم | پیچ صبحانه‌ی ساب‌وی
250
در نشست فیلمیاد یکم "پیچ صبحانه‌ی ساب‌وی" ما با 12 تن همنشین خواهیم شد و اپیزود یکم از سریال ریالیتی شوی The Pitch را کنار هم تماشا خواهیم کرد.
عنوان رویداد : فیلمیاد یکم | پیچ صبحانه‌ی ساب‌وی
250
در نشست فیلمیاد یکم "پیچ صبحانه‌ی ساب‌وی" ما با 12 تن همنشین خواهیم شد و اپیزود یکم از سریال ریالیتی شوی The Pitch را کنار هم تماشا خواهیم کرد.
رویدادهای میاگی رو چرا انتخاب کنم؟
رویدادهای ما در حوزه استراتژی و توسعه کسب‌وکار بی‌نظیرند.
رویدادهای جامع
سابقه طولانی برگزاری رویداد
کارشناسان متخصص
رویکردی علمی

از آغاز فعالیت گروه میاگی در شهریور 1398 تا کنون، ما افتخار میزبانی و همنشینی با گروه زیادی از افراد حرفه‌ای و کار و کسب‌های نوپا، کوچک و متوسط را داشته‌ایم که از خدمات و محصولات پلتفرم‌های مختلف مجموعه برای رشد فردی و حرفه‌ای یا حل چالش‌ها و توسعه‌ی کار و کسبشان بهره برده‌اند.

رویدادهای اخیر