فیلمیاد

فیلمیاد

فیلمیاد

فیلمیاد

فیلمیاد

این نوع رویداد را به اشتراک بگذارید
نشست‌های مشابه
رویدادهایی که ممکن است دوست داشته باشید.
عنوان رویداد : فیلمیاد یکم | پیچ صبحانه‌ی ساب‌وی
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲
۱۰:۰۰ ق٫ظ
در نشست فیلمیاد یکم "پیچ صبحانه‌ی ساب‌وی" ما با 12 تن همنشین خواهیم شد و اپیزود یکم از سریال ریالیتی شوی The Pitch را کنار هم تماشا خواهیم کرد.